תקנון האתר

תוכן האתר

 • אין להעלות אתרים בעלי תוכן מיני, סמים, תרופות, תוכן שאסור לקטינים, או כל תוכן אחר האסור על פי חוק.

 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל / לחסום כל אתר במידה והתכנים המופיעים שם אינם הולמים לתקנון.

 

תשלומים ותוכניות

 • החיוב מתבצע דרך Paypal, עם מחזור חיוב אוטומטי.

 • במידה והחיוב האוטומטי ייכשל במהלך פעולת האתר האתר ישונמך לתוכנית החינמית או ייחסם - לשיקול צוות Dr. Site.

 • המחירים יכולים להשתנות בכל עת וללא התראה מראש.

 • התוכניות של האתר יכולות להשתנות בכל עת וללא התראה מראש.

 

אחריות

 • אין אנו אחראים על כל נזק שעלול להיגרם ישירות או בעקיפין לבעל האתר כתוצאה משימוש בשירותים המוצעים.

 • המערכת מסופקת As Is, וכל האחריות היא אך ורק על בעל האתר.

 • כמו בכל מערכת תוכנה, עלולים להופיע באגים (תקלות) במהלך השימוש במערכת, אנו עושים את כל המאמצים למנוע מקרים כאלה מראש, ובמידה ואנו מקבלים דיווח על באג אנו משתדלים לתקן אותו בהקדם.

 • האחריות על עמידה בתקנון של כל ספק חיצוני / צד שלישי אחר היא על בעל האתר בלבד.

 • האחריות (כולל אחריות חוקית) על התכנים באתר, כולל שם האתר היא על בעל האתר בלבד.

 • האחריות בבחירת שם החנות היא על בעל האתר בלבד. אין לבחור שם שהוא סימן רשום או מוגן בזכויות יוצרים.