מחיקת חובות לרשויות המס

ככלל לרשויות המס אין אפשרות למחוק את חובות המס שלכם

לרשויות המס יש סמכויות מוגבלות בנושא, במקרים מאוד חריגים הן יכולות לוותר על הריבית ועל הפרשי הצמדה וריבית. הרשויות אינן יכולות לוותר על חוב הקרן.

ובכל זאת מה עושים כאשר לנישום אין יכולת כלכלית לשלם את החוב?

 

צריך לפעול בדרכים הרבה יותר אגרסיביות מאשר כאשר מדובר בחוב רגיל ובנסיבות רגילות ויומיומיות.

צריך לקבל סעד מבימ"ש על מנת למחוק את החוב למס הכנסה או מע"מ , הנישום צריך להכריז על עצמו כפושט רגל.

כשיינתן צו הכינוס או הצו המורה על הנישום כפושט רגל ניתן לפנות למס הכנסה באמצעות עורכי הדין ולהציע לשלם חלק מהחוב, כמובן שהדבר דרוש בדיקה של הכונס הרשמי ובעלי תפקידים אחרים.

במידה ובאמת לנישום אין יכולת כלכלית יש לנסות לגייס סכום כספי כזה או  אחר, לשלם חלק מהחובות בכפוף לקבלת הפטר. דבר מאוד שכיח שהחייב מסלק חלק מהחובות.

במסגרת הליכי פשיטת רגל, שהם הליכים מבוקרים ע"י משרד המשפטים באמצעות הכנ"ר יש להגיש בקשה מסודרת ולבקש לוותר על חלק מהחוב.

רק במקרים כאלה רשויות המס יכולות לוותר על חלק מקרן החוב.

 

המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ונועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד עו"ד אירנה אייזנברג אינה אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר במאמר זה.

הרשם בעצמך הרשם על ידי נציג